Aanleg, inrichting en onderhoud van buitenruimtes

Met onze kennis en ervaring voor de aanleg, inrichting en het onderhoud van bedrijfsterreinen, recreatieparken, openbare ruimtes of bedrijfstuinen zijn we u graag van dienst. Van adviesĀ  tot uitvoering voor het aanleggen en onderhouden van groenvoorziening en infra. Of het nu gaat om graafwerkzaamheden, beplanting of bestrating.

Specialist in infra- en groenprojecten

Green DC heeft ruime ervaring met het aanleggen en onderhouden van grootschalige projecten. Onze specialisaties:

 • Bedrijfsterreinen en bedrijfstuinen
 • Villaparken
 • Recreatieparken en vakantie parken
 • Buitenruimte (zorg) instellingen & woongroepen
 • Woongebieden en schoolpleinen

Infra aanleg en onderhoud

Onze infra diensten voor inrichting van gebieden rondom zorgcentra’s, vakantieparken en bedrijventerreinen bestaan o.a. uit:

 • Terreininrichting, inclusief verhardingen, riolering, drainage, etc.
 • Aanbrengen halfverhardingen en (sier)bestrating.
 • De realisatie van parkeerplaatsen
 • Realisatie van natuurbouw projecten.

Grondwerk en Grondverzet

Ook voor grondwerk kunt u bij ons terecht. Graafwerkzaamheden, het verplaatsen, aan- of afvoeren van grond. Grondverzet en grondwerk vormen de basis van veel verschillende werkzaamheden tijdens het aanleggen van een bestrating, nieuwe tuin of het renoveren van een bestaande tuin.

Groenvoorziening Groen aanleg en onderhoud

Wij verzorgen de aanplant van struiken, bomen en gras op openbare en semiopenbare plaatsen zoalsĀ  tuinen, parken, bossen, natuurterreinen, attractieparken en buitengebieden, maar ook plantsoenen, wegbermen en laanbeplantingen.

Onze diensten voor groen bestaan o.a. uit:

 • Terreinonderhoud
 • Tuinaanleg & onderhoud
 • Overkappingen
 • Boomverzorging
 • Afrasteringen
 • Maai werkzaamheden

Projectbegeleiding infra en groenvoorziening en grondwerk

Wij kunnen u helpen met de begeleiding van verschillende werkzaamheden van uw project. Onder deze werkzaamheden vallen bijvoorbeeld grondwerk, riolering, verhardingen en groenvoorzieningen.

Wat we doen:

 • Aansturen van de uitvoerende medewerkers
 • Vertalen van bestek informatie naar medewerkers en er zorg voor dragen dat het werk goed wordt uitgevoerd.
 • Aanspreekpunt voor alle betrokkenen van een project
 • Het effectief organiseren van mensen en materieel
 • Planningen verzorgen zodat projecten correct en tijdig worden uitgevoerd
 • Het in- en verkopen van secundaire bouwstoffen
 • Ondersteuning bieden aan en adviseren van opdrachtgevers bij lopende projecten